Zagađenje vazduha u

Njujork, SAD

0
30%
Ispod bezbednog nivoa PM2.5 godišnja izloženost *

* PM 2.5 koncentracije izmerene u mikrogramima čestica po kubnom metru vazduha (μg / m3) Podaci: Globalna platforma WHO o kvalitetu i zdravlju vazduha

Smernica SZO (10)Najniži nivo pri kojem se preuranjeni rizik smrtnosti povećava u odgovoru na dugoročnu izloženost

Privremena meta 1 (35)Povezana sa 15% višom preranom mortalitetom u odnosu na SZO smjernicu 10 μg / m3

Privremena meta 2 (25)Povezan sa 6% nižim rizikom od prevremenog mortaliteta u odnosu na Interim Target 1 (35 μg / m3)

Privremena meta 3 (15)Povezan sa 6% nižim rizikom od prevremenog mortaliteta u odnosu na Interim Target 2 (25 μg / m3)

Više o podacima

Kvaliteta zraka i zdravstveno opterećenje Sjedinjene Države

81,899 Godišnje smrti od zagađenja vazduha
na otvorenom ZAGAĐENJE ZRAKA

Vodeći ubica

Ishemijska bolest srca

Nacionalni kvalitet vazduha

8

godišnji prosjek PM 2.5

domaćinstvo ZAGAĐENJE ZRAKA

Vodeći ubica

Akutna infekcija donjeg respiratornog sistema

Smrt djece (0-5yrs)

0

godišnje

TKO SU PODACI O ZAGAĐENJU ZRAKA

Odakle dolaze podaci

Podaci prikazani na ovoj stranici potiču iz Globalne platforme SZO o kvalitetu i zdravlju vazduha. Ovo uključuje baze podataka o zagađivanju vazduha u urbanim sredinama sa podacima za praćenje prikupljenih iz gradova 4,300 širom svijeta, što predstavlja skoro 40% svjetske urbane populacije. Takođe obuhvata globalnu bazu zagađenja vazduha (spoljašnja) za zemlje 108 i svaki ugao svijeta. Ovi podaci sadrže mjerenja za godišnju prosječnu izloženost česticama PM 2.5, sitne čestice unutar zagađenja vazduha koje mogu prodreti u telo i najslabije su povezane sa prevremenom smrću i klimatskim promjenama.

U prošlim 2 godinama, baza podataka - koja sada pokriva 4,300 gradove i podatke o zdravstvenom opterećenju za skoro svaku zemlju u svetu - skoro se udvostručila po veličini, dok je više gradova merilo i izveštavanje o zagađenju vazduha i nivoima i prepoznavanje povezanog zdravstvenog opterećenja.

Kalibracija za merenje zagađenja vazduha završena je preko partnera na Univerzitetu u Batu kako bi se pomoglo za predstavljanje nivoa u kojima je većina gradova u bazi podataka pala.

blizu