Valonska regija, Belgija - BreatheLife2030
BreatheLife Član

Valonski region, Belgija

Povratak svim članovima mreže

Domom preko preko 3.6 miliona stanovnika u tri grada, Valonski region (ili Valonija) na jugu Belgije koristi širok spektar politika i mera kako bi svoje čestice zagadile u skladu sa standardima Evropske unije, trenutno sa fokusom na emisije saobraćaja. Nekoliko regionalnih sporazuma, kao i sveobuhvatni integrisani plan za smanjenje zagađenja vazduha, usmeravaju akciju regiona na kvalitet vazduha.

"Naš region je doživeo zagađenje zagađenja čestica vazduha od 1990-a, delimično zbog standarda emisije i značajnih poboljšanja energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije. Želimo da osiguramo da se ovaj korak nastavi preduzimanjem akcija kako bi se ispunile naše obaveze iz Belgije i EU zakonodavstva i standardi, ali i dalje pod uticajem određenih klimatskih uslova doživljavamo "vrhove zagađenja", koji pokreću multi-agencijski odgovor, a mi takođe radimo na ublažavanju rastućeg zagađenja od vozila, izazov koji dijelimo sa drugim područjima u razvoju ".

Carlo Di Antonio, ministar za životnu sredinu, ekološku tranziciju, planiranje korišćenja zemljišta, javne radove, mobilnost, saobraćaj, dobrobit životinja i poslovni parkovi; i Jean-Luc Crucke, ministar za budžet, finansije energije, klimatske i aerodromske oblasti