Tirana, Albanija - BreatheLife2030
BreatheLife Član

Tirana, Albanija

Povratak svim članovima mreže

Glavni grad Albanije ulazi u mrežu BreatheLife naoružana sa detaljnim planovima urbanog preobražaja koji se bave nekim od najvažnijih zabrinutosti gradova - zagušenju saobraćaja, širenju urbane sredine, zagađenosti vazduha - i mijenjaju kako raste i kreće, zajedno sa prednostima za kvalitet vazduha i klimu.

Opšti lokalni plan, prvi put ikada, obezbedio je grad sa planom razvoja koji prepoznaje važnost održivosti i ekološki prihvatljivih politika. Zaista, mi smatramo da su ključni za stvaranje održive opštinske sredine koja će stimulisati ekonomski rast kapitala i poboljšati uslove života za naše građane.

Erion Veliaj, gradonačelnik Tirane