Singapur - BreatheLife2030
BreatheLife Član

Singapur

Povratak svim članovima mreže

Singapur, visoko urbanizovana i gusto naseljena gradska država, usvaja holističku strategiju za osiguranje živog i održivog okruženja. Zemlja je progresivno smanjila emisije zagađujućih materija iz industrije i transportne mreže primjenom mjera za pooštravanje emisija i standarda kvaliteta goriva, kao i podsticaje za preuzimanje čistijih vozila. Ove inicijative rezultirale su poboljšanim kvalitetom vazduha.

"Singapur je ponosan što je dio globalne kampanje BreatheLife, a mi smo posvećeni poboljšanju kvaliteta vazduha radi očuvanja zdravlja javnosti .U okviru Singapurskog održivog plana postavili smo ciljeve za ključne zagađivače vazduha koje treba postići 2020 i dalje. takođe je označio 2018 kao godinu klimatske akcije kao odgovoran član međunarodne zajednice, trudićemo se ispuniti naše obaveze prema 2015-ovom Pariškom sporazumu. Takođe ćemo partnerati zajednicu da poduzme klimatske akcije za održivu budućnost i da učiniti Singapur najbolji užitljiv grad. "

Masagos Zulkifli, ministar za životnu sredinu i vodne resurse, Singapur