Grad San Juan, Filipini - BreatheLife2030
BreatheLife Član

Grad San Juan, Filipini

Povratak svim članovima mreže
Fotografiju MIKELAAGAN / CC BY-SA 3.0

Grad San Juan fokusiran je na održavanju kvaliteta zraka rješavanjem emisija zagađivača iz zraka iz ključnih izvora kroz prošireni kapacitet za osiguranje usklađenosti s relevantnim regionalnim i lokalnim zakonima, u kombinaciji s kampanjama podizanja svijesti usmjerenim na javni i privatni sektor.

Kvaliteta zraka u San Huanu općenito je dobra zbog stroge primjene relevantnih zakona, ali mi smo uspostavili zakone koji zabranjuju otvoreno sagorijevanje i ojačali našu sposobnost provođenja posebno propisa koji se odnose na emisije u prometu. "

Francisco Javier M. Zamora, gradonačelnik grada San Juan