Grad Panama, Panama - BreatheLife2030
BreatheLife Član

Grad Panama, Panama

Povratak svim članovima mreže
Foto: Mattias Hill, CC BY-NC-SA 2.0.

Grad Panama ima holistički pristup urbanističkom planiranju koji sadrži održivi transport, energetski efikasne zgrade i aspiraciju nultog otpada, od kojih sve prednjači rast zagađenja vazduha u ovom gradu koji se širi.

Panama prolazi kroz proces decentralizacije, dajući opštini Panama odgovornost za teritorijalnu organizaciju grada i priliku razmišljati o gradu na integralan i dugoročan način. Iako sve naše mere zagađenja vazduha trenutno zadovoljavaju standarde za zdrav vazduh, važno je da iskoristimo ovu priliku da izgradimo sposobnost života, čist vazduh i održivi način života u našu budućnost. "

José Isabel Blandón, gradonačelnik Distrikta Paname