Oslo, Norveška - BreatheLife2030
BreatheLife Član

Oslo, Norveška

Povratak svim članovima mreže

Na početku o ljudima 670,000-a, grad Oslo cilja ambiciozne ciljeve kvaliteta vazduha, iznad i izvan normativnih standarda za kvalitet vazduha u Norveškoj. Strategija podneblja i energije Osla, usvojena u junu 2016, postavila je cilj smanjenja 50 procenata CO2 ekvivalenata 2020-om i 95-om smanjenjem od 2030-a. Da bi ostvario ove ciljeve, Oslo će raditi na smanjivanju saobraćaja za 20 procente od 2015-2019-a, primjenjivanju zona sa niskim emisijama, zamjenom prljavih peći na drvetu sa čistim, smanjiti cestovnu prašinu prouzrokovanu saobraćajnom habanjem i još mnogo toga.

"Veoma sam srećan što se danas Oslo pridružuje gradovima širom svijeta u kampanji BreatheLife. U Oslu, preduzimamo snažne akcije za čist vazduh. Oko 200 000 ljudi žive u područjima sa lošim kvalitetom vazduha, a više od 100 000 ljudi doživljavaju zdravstvene probleme u danima sa visokim zagađenjem vazduha. Glavni izvor zagađenja vazduha je transport. Pored toga, Oslo ima neke od najambicioznijih klimatskih ciljeva na svetu. Da bi ih stigli i pružili čist vazduh svojim građanima, čini nam se neprivlačnim da vozimo fosilne automobile, pravimo javni prevoz, biciklizam i šetnju najpovoljnijom opcijom. "

Raymond Johansen, upravnik gradonačelnika