Monako - BreatheLife2030
BreatheLife Član

Monaco

Povratak svim članovima mreže
Fotografija: M Vitali / Dir Com

Kneževina Monako je u potpunosti uključena u akciju kojom bi se smanjilo zagađenje vazduha iz izvora toplote, pomorskog i kopnenog transporta i otpada, što je dio većih planova za energetsku i ekološku tranziciju u zemlji. Ove aktivnosti će doprinijeti ispunjavanju ambicioznih ciljeva Monaka prema Pariškom sporazumu o klimatskim promjenama i zaštiti zdravlja ljudi.

Vlada Monaka je u potpunosti mobilizirana kako bi se uhvatila u koštac sa prijetnjom zagađenja zraka klimatskom stabilnošću i ljudskim zdravljem, ali samo zajedno možemo se suočiti s ovim problemom u srcu našeg kvaliteta života. Vidimo komplementarnost i ko-koristi od akcija koje se sprovode u okviru tranzicije energije i životne sredine na mobilnost, otpad i energiju, kao i zdravstvene ciljeve u borbi protiv zagađenja vazduha.

Marie-Pierre Gramaglia, Ministarstvo za javne radove, okoliš i urbani razvoj