Meksiko - BreatheLife2030
BreatheLife Član

Meksiko

Povratak svim članovima mreže
Fotografija: Alexis Tostado na filmu Unsplash

Meksiko razvija integrirani pristup koji se usredotočuje na koordinaciju aktivnosti između nacionalnih i lokalnih vlasti i zajedničkih međunarodnih napora za smanjenje zagađenja zraka, smanjenje emisija kratkoročnih zagađivača klime, ublažavanje klimatskih promjena i zaštitu javnog zdravlja.

Posvećeni smo akcijama, u koordinaciji sa podnacionalnim vlastima, da postignemo značajan napredak u poboljšanju kvaliteta vazduha u zemlji. "

Sergio Sanchez, pod-sekretar za životnu sredinu