Mexico City, Meksiko - BreatheLife2030
BreatheLife Član

Mexico City, Meksiko

Povratak svim članovima mreže

Pomažući 8.8 milion stanovnika Meksika City-a dišu čistiji vazduh, kroz poboljšanje mase u tranzitu, obnovljivu snagu, zelenu gradnju i još mnogo toga.

Mexico City je postavio poboljšanje kvaliteta vazduha kao prioritet politike. Kroz primenu ovih politika zagađenje vazduha već održava trend opadanja, čak i dok grad doživi stalni rast.

Tanya Müller García, sekretar za životnu sredinu