Medellín, Kolumbija - BreatheLife2030
BreatheLife Član

Medellín, Kolumbija

Povratak svim članovima mreže
Fotografiju Svjetske turističke organizacije / CC BY-NC-ND 2.0

Medellín, grad od 2.5 miliona u Kolumbijskoj dolini Aburra, poduzima ciljane akcije za poboljšanje njegove kvalitete zraka, s posebnim naglaskom na emisije iz prometa, u okviru sveobuhvatnog akcijskog plana koji pokriva dolinu Aburra, PIGECA - Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire

Poboljšanje kvalitete zraka jedan je od prioriteta Grada Medellín-a, zbog čega mi preuzimamo vodeću ulogu u dolini Aburra na poboljšanju praćenja zagađenja zraka i suzbijanja zagađenja u prometu, a sve se to povezuje s našim planovima klime i obnove grada. "

Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, gradonačelnik grada Medellína