Lalitpur Metropolitan City, Nepal - BreatheLife2030
BreatheLife Član

Lalitpur Metropolitan City, Nepal

Povratak svim članovima mreže

Drevni grad Lalitpur, bogati baštinom, planira da minimizira prašinu na putu, poveća pošumljavanje i zelene površine, investira u poboljšanje sistema javnog prijevoza, podrži praćenje zagađenja zraka, poboljša sisteme za upravljanje otpadom i uništi otvoreno gorenje - sve to kao dio napora za poboljšanje kvaliteta zraka za svoje građane 284,000. Lalitpur je jedan od dva velika grada koji su preuzeli vodeću ulogu u ujedinjenju opština doline Katmandu prema zajedničkom cilju smanjenja zagađenja vazduha u regionu.

Zagađenje vazduha je čest problem za sve opštine u dolini Katmandua. Lalitpur Metropolitan City poduzima akcije u svim relevantnim oblastima kako bi postigao naše ciljeve u vezi sa kvalitetom zraka, jer razumijemo da bez obzira na to koliko dobro rade općine u drugim sektorima, uspjeh će biti ograničen ako ne uspijemo poboljšati okoliš. ”

Chiribabu Maharjan, gradonačelnik Lalitpur Metropolitan City