Metropolitanski grad Katmandu, Nepal - BreatheLife2030
BreatheLife Član

Kathmandu Metropolitan City, Nepal

Povratak svim članovima mreže
Foto Katja Donothek

Kathmandu, glavni grad Nepala, usredotočen je na poboljšanje prakse gospodarenja otpadom iz domaćinstva na gradske nivoe, poboljšanje sistema javnog prijevoza i prihvaćanje i ozelenjavanje urbanih prostora, dok doprinosi naporima nacionalnih vlada da prate kvalitet zraka i igraju vodeću ulogu u ujedinjenju opštine u dolini Katmandua da bi pobedile zagađenje vazduha.

Moramo sve gledati na međusobno povezani način. Na primjer, poboljšanje puteva koji vode do odlagališta samo mogu poboljšati kvalitet zraka ovdje. Građani često pribegavaju sagorevanju otpada tokom monsuna kada građanski kadar nije u stanju da sakuplja smeće zbog lošeg stanja puteva. Ova praksa je jedan od glavnih uzroka povećanog zagađenja vazduha u Katmanduu, što predstavlja pretnju za javno zdravlje. Mi težimo našim planovima i inicijativama da odražavaju ovu složenost. "

Bidya Sundar Shakya, gradonačelnik grada Katmandua