Hualqui, Čile - BreatheLife2030
BreatheLife Član

Hualqui, Čile

Povratak svim članovima mreže

Čileanska zajednica Hualqui je dio Velikog konsepcija i lokalni napori za očuvanje biodiverziteta u nacionalnim rezervama Nonguen. Sve veća opasnost od šumskih požara dovodi do toga da ove zajednice oštro vode u poboljšanju kvaliteta vazduha i zaštite ekosistema. Hualqui postavlja lokalne stanice za praćenje kvaliteta vazduha kako bi pomogao borbi protiv zagađenja i praćenja lokalnog napretka.

Opština Hualqui se pridruži kampanji BreatheLife, Respira la Vida, kako bi podržala dobre prakse dekontaminacije i razvoja čistih energija.

Mackarena Araneda, opština Hualqui, Opštinska kancelarija za lokalni ekonomski razvoj