Honduras - BreatheLife2030
BreatheLife Član

Honduras

Povratak svim članovima mreže
Fotografija: Alex Padilla

Honduras radi sa partnerima na jačanju upravljanja kvalitetom vazduha, dok se takođe fokusira na ažuriranje propisa o emisiji izduvnih gasova i implementaciju poboljšanih štednjaka. Zemlja 9 miliona ljudi je imala plan kvaliteta vazduha od 2007.

Honduras priznaje da je zagađenje vazduha značajan rizik za zdravlje naših građana i životnu sredinu. Mi radimo na poboljšanju kvaliteta vazduha. Zemlja ima za cilj da uspostavi nove standarde kvaliteta vazduha i mrežu za praćenje kvaliteta vazduha kako bi ojačala svoje napore u borbi protiv zagađenja vazduha.

Lic. Carlos Thompson, direktor, CESCCO / MIAMBIENTE