Concepción, Čile - BreatheLife2030
BreatheLife Član

Concepción, Čile

Povratak svim članovima mreže

Kampanja BreatheLife (Respira la Vida) pomaže Koncepciju da stvori čistiji vazduh, zdravije građane i jače ekosisteme. Concepción, grad stanovnika 225,000-a, fokusira svoje napore na kvalitet vazduha na čistu energiju, poboljšava upravljanje kućnim otpadom i zeleni prevoz kao što su bicikli. Grad takođe pokreće lokalni sistem za praćenje zagađenja kako bi omogućio efikasnije lokalne reakcije.

Opština Concepción se obavezala da će nastaviti rad sa CCAC-om i kampanjom BreatheLife u zaštiti močvara, šuma i parkova opštine.

Andrea Aste, Opština Konsepsion, Direkcija za životnu sredinu