Can Tho, Vijetnam - BreatheLife2030
BreatheLife Član

Can Tho, Vijetnam

Povratak svim članovima mreže

Može li Tho, četvrti najveći grad u Vijetnamu i najveći grad u delti Mekong, imati sveobuhvatan akcioni plan za čisti zrak koji daje prioritet njegovim glavnim izvorima emisija, posebno prijevozu i industriji, što će grad usmjeriti ka njegovoj opredjeljenosti za sastanak nekoliko smjernica SZO za kvalitet zraka za sitne čestice i druge štetne zagađivače zraka.

Naš Akcioni plan za čisti zrak opisuje mjere koje naš grad mora poduzeti da osigura zdravu kvalitetu zraka dok se razvijamo i ujedinjuje sve relevantne agencije i aktere u tom cilju, ali moramo poboljšati svoj kapacitet i opremu te podići svijest javnosti kako bi se nadalo da će brzo potaknuti ponašanje promjene koje omogućavaju ljudima da doprinesu rješenjima. "

Gradski vođa