Grad Calapan, Filipini - BreatheLife2030
BreatheLife Član

Grad Calapan, Filipini

Povratak svim članovima mreže
Fotograf Arnan C. Panaligan, gradonačelnik grada Calapan

Nove inicijative grada Calapan temelje se na sveobuhvatnim pristupima urbanog planiranja i uvođenju prilagodbe klimatskim promjenama i ublažavanju radi ostvarenja višestrukih prednosti održivog razvoja, uključujući i čistiji zrak.

Kalapan je nedavno izašao iz procesa participativnog „viziranja“ i ažuriranja svog Sveobuhvatnog plana korišćenja zemljišta, koji će voditi naše planiranje, odluke, politike i akcije u svjetlu trenutnih stvarnosti, poput brze urbanizacije, uslova klimatskih promjena i potrebe za klimatska otpornost i prilagođavanje riziku od katastrofa. "

Arnan C. Panaligan, gradonačelnik grada Calapan