Bogota, Kolumbija - BreatheLife2030
BreatheLife Član

Bogota, Kolumbija

Povratak svim članovima mreže
Foto: Pedro Szekely / CC BY-NC-SA 2.0

Sve relevantne institucije u glavnom gradu Kolumbije sa više od 8 miliona građana rade zajedno u okviru zajedničkog okvira za poboljšanje kvaliteta zraka radi boljeg javnog zdravlja, koje također okuplja napore lokalne, regionalne i državne uprave.

U Bogoti, najviši organi u zdravstvu, transportu i životnoj sredini i naš pružalac usluga javnog prijevoza rade zajedno na rješavanju problema zagađenja zraka u našem gradu i zaštite zdravlja naših građana.

Enrique Peñalosa, gradonačelnik Bogote