Grad Bogor, Indonezija - BreatheLife2030
BreatheLife Član

Grad Bogor, Indonezija

Povratak svim članovima mreže

Bogor, rastući grad od preko milion građana, ima akcioni plan o čistom vazduhu koji pokriva sve ključne izvore emisija, postavljajući temelje za multisektorska poboljšanja ukupnog kvaliteta vazduha u gradu i dopunjujuće postojeće razvojne napore grada sa niskom emisijom ugljenika.

Od ključne je važnosti da razmotrimo pitanja kao što su zagađenje zraka i klimatske promjene u kontekstu razvoja našeg grada. Naš kvalitet vazduha je trenutno dobar, ali smo posvećeni njegovom poboljšanju čak i kada naš grad raste. Akcioni plan za čist vazduh kompanije Bogor dopunjuje ažuriranje našeg srednjoročnog plana razvoja, pružajući jasan okvir za postavljanje ciljeva i praćenje indikatora kako bi se efikasnije vodili politika i donošenje odluka u pravcu dostizanja tih ciljeva kvaliteta zraka. "

Dr Bima Arya Sugiarto, gradonačelnik Bogora