Grad Baguio, Filipini - BreatheLife2030
BreatheLife Član

Baguio City, Filipini

Povratak svim članovima mreže
Fotografija Noecarrillo. CC BY-SA 3.0

Grad Baguio radi na svojim ciljevima kvaliteta vazduha, naglaskom na promjenu šeme u transportu, praksama upravljanja otpadom i snabdijevanju energijom, a sve to podrazumijeva Grad Grada čistih zraka, gdje su na putu detaljniji ažurni i klimatski akcioni planovi.

Grad Baguio radi na ostvarivanju ciljeva kvaliteta vazduha putem naglaska na promjenama u načinu prevoza, praksi upravljanja otpadom i snabdijevanju energijom, a sve to podrazumijeva Odredbom o čistom vazduhu grada, sa detaljnijim čistim akcionim i klimatskim akcionim planovima.

Mauricio G. Domogan, gradonačelnik grada Baguio