Azuay, Ekvador - BreatheLife2030
BreatheLife Član

Azuay, Ekvador

Povratak svim članovima mreže

Nalazi se u južnoj planini Ekvadora, prelepoj planinskoj oblasti Azuay je dom 700,000 ljudi, koncentrisan u glavnom gradu Cuenca. U svojoj kampanji za čistiji vazduh Azuay se fokusira na održivu poljoprivredu i upravljanje otpadom. Strategija je jačanje suverenosti hrane, stvaranje radnih mjesta i pošumljavanje zemljišta pored čišćenja vazduha.

"Sa jasnim javnim politikama, mi ćemo ovlastiti građane da cenimo naše prirodne resurse i radimo na tome da ih sačuvamo. Mali gradovi naše pokrajine mogu biti teritorije održivog razvoja, gurajući se na osnovnom nivou za više utvrđene i hrabre pozicije na nacionalnom nivou .

Viceprefect Ma. Cecilia Alvarado, pokrajinska vlada Azuya