Čist vazduh je važan za mene

Da, ja sam zdravstveni stručnjak koji podržava Mapa puta Svetske zdravstvene organizacije o zagađenju vazduha informisanjem mojih pacijenata o zdravstvenim rizicima i smanjenju zagađenja vazduha i klimatskih emisija u mojoj zajednici i praksi.

Udio