Čist vazduh je važan za mene

Da, ja sam zdravstveni stručnjak koji podržava Putokaz Svjetske zdravstvene organizacije o zagađenju zraka informisanjem mojih pacijenata o zdravstvenim rizicima i smanjenju zagađenja vazduha i klimatskih emisija u mojoj zajednici i praksi.

Udio