Сингапур - BreatheLife2030
Членство в BreatheLife

Сингапур

Обратно към всички членове на мрежата

Сингапур, силно урбанизирана и гъсто населена градска държава, приема цялостна стратегия за осигуряване на жизнена и устойчива среда. Страната постепенно намалява емисиите на замърсители от индустрията и транспортната мрежа, като прилага мерки за затягане на стандартите за емисиите и качеството на горивата и стимули за по-чисти превозни средства. Тези инициативи доведоха до подобряване на качеството на въздуха.

"Сингапур се гордее, че е част от глобалната кампания на BreatheLife.Ние се ангажираме да подобрим качеството на въздуха, за да защитим здравето на обществото.Според Сингапурския устойчив Blueprint сме определили цели за ключови замърсители на въздуха, които да бъдат постигнати от 2020 и отвъд. е назначил 2018 за Година на действие по отношение на климата, като отговорна за международната общност, ние ще се стремим да изпълним ангажиментите си по Парижкото споразумение 2015 и ще съдействаме на общността да предприеме действия в областта на климата за устойчиво бъдеще и да превърне Сингапур в най-добрия град за живеене. "

Масагос Зулкифли, министър на околната среда и водните ресурси, Сингапур