Moldova - BreatheLife2030
Членство в BreatheLife

Молдова

Обратно към всички членове на мрежата

Тази година Молдова одобри стандартите за качество на горивата за бензин и дизел, които отговарят на стандартите на Европейския съюз и постави приоритет на приемането на стандарти за превозни средства в 2019-2020. Страната от 3.6 милиона е поела ангажимент за укрепване на капацитета за мониторинг и докладване съгласно Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния.

Молдова има регламенти и политики за контрол на емисиите от селското стопанство, транспорта, управлението на отпадъците, замърсяването на въздуха от домакинствата и енергийните доставки, но ние продължаваме да работим за пропуски, например интегриран мониторинг на качеството на въздуха, ангажиране на ключови заинтересовани страни в дейностите по планиране на координацията, и повишаване на осведомеността за връзката между качеството на въздуха и здравето. "

Валентина Тапис, държавен секретар, Министерство на земеделието, регионалното развитие и околната среда