Пулия, Италия - BreatheLife2030
Членство в BreatheLife

Пулия, Италия

Обратно към всички членове на мрежата
Снимка: Alessandro Spadavecchia, CC BY-NC-ND 2.0

Регион Пулия приема въз основа на доказателства подход за намаляване на замърсяването на въздуха, съсредоточен върху емисиите от производството на енергия и промишлените процеси, както и устойчива мобилност / транспорт. За да постигне тези цели, регион Пулия е създал Пътна карта за декарбонизация на завод за производство на стомана ILVA в ТЕРАНТО и електроцентрала ENEL в Бриндизи, както и нов регионален план за управление на отпадъците и иновативен регионален енергиен и екологичен план, основан на принципите на устойчивост

Пулия започна диалог с национални и международни експерти като част от процеса на вземане на решения, основан на научни доказателства и приемането на утвърдени добри практики в производството на енергия и стомана, насочени към опазване на човешкото здраве и околната среда както и възстановяването на всички права на човека, предоставени от Международната конвенция за правата на децата и подрастващите, които понастоящем се нарушават в дълбоки дни в някои райони ".

Микеле Емилиано, президент на регион Пулия