Панама Сити, Панама - BreatheLife2030
Членство в BreatheLife

Панама Сити, Панама

Обратно към всички членове на мрежата
Снимка: Mattias Hill, CC BY-NC-SA 2.0.

Панама Сити възприема холистичен подход към градоустройственото планиране, който се характеризира с устойчив транспорт, енергийно ефективни сгради и нулев аспирационен поток на отпадъци, които всички от своя страна оглавяват растежа на замърсяването на въздуха в този разширяващ се град.

Панама преминава през процес на децентрализация, като дава на Община Панама отговорността за териториалната организация на града и възможността да мисли за града по неделим и дългосрочен начин. Макар че всички наши мерки за замърсяване на въздуха понастоящем отговарят на стандартите за здравословен въздух, важно е да използваме тази възможност за изграждане на жизнеспособност, чист въздух и устойчив начин на живот в нашето бъдеще ".

Хосе Изабел Бландон, кмет на окръг Панама