Национално правителство на Монголия - BreatheLife2030
Членство в BreatheLife

Национално правителство на Монголия

Обратно към всички членове на мрежата

При средно замърсяване на въздуха (2.5PM) при 7.5 пъти по-високо от безопасното ограничение на Световната здравна организация, столицата на Монголия в Улан Батаар е изправена пред значителни предизвикателства по отношение на качеството на въздуха. По време на наказателно студените зими, много обитатели обитават домовете си с печки, захранвани с въглища, основен източник на замърсяване. Планът за действие на Националното правителство на Монголия 2017 установява мерките на 59 за почистване на градската среда и почистване на въздуха.

Ние се ангажираме да предприемем действия за подобряване на качеството на въздуха в град Улан Батор и други градски райони, подобряване на управлението на твърдите битови отпадъци, стимулиране на чистата енергия и осигуряване на устойчиво финансиране за подобряване на битовата отоплителна система.

Булган Тумендемберел, генерален директор, отдел "Зелена политика за развитие и планиране"