Мексико - BreatheLife2030
Членство в BreatheLife

Мексико

Обратно към всички членове на мрежата
Снимка от Алексис Тостадо в Unsplash

Мексико разработва интегриран подход, който се съсредоточава върху координирането на действията между националните и местните власти и съвместните международни усилия за намаляване на замърсяването на въздуха, намаляване на емисиите на краткотрайни замърсители на климата, смекчаване на изменението на климата и опазване на общественото здраве.

Ние сме ангажирани с действия, в координация с поднационални органи, за постигане на значителен напредък в подобряването на качеството на въздуха в страната. "

Серджо Санчес, подсекретар по околна среда