Мексико Сити, Мексико - BreatheLife2030
Членство в BreatheLife

Мексико Сити, Мексико

Обратно към всички членове на мрежата

Помощта на 8.8 милиони жители на Мексико Сити диша по-чист въздух, чрез подобряване на масовия транзит, възобновяема енергия, зелена сграда и др.

Град Мексико определи подобряването на качеството на въздуха като политически приоритет. Чрез прилагането на тези политики замърсяването на въздуха вече запазва низходяща тенденция, дори и градът да има постоянен растеж.

Таня Мюлер Гарсия, секретар по околната среда