Ломбардия, Италия - BreatheLife2030
Членство в BreatheLife

Ломбардия, Италия

Обратно към всички членове на мрежата

Италианският регион Ломбардия е дом на 10 милиона души и генерира около 1 / 5 от БВП на страната, което прави устойчивото развитие от съществено значение както за околната среда, така и за икономиката. В 2013 регионът прие план за качеството на въздуха с мерки от 91 за намаляване на емисиите. Планът е успешен и качеството на въздуха се подобрява. Ломбардия се ангажира с продължаване на действията и желае да сподели успешни решения.

"Регион Ломбардия се зае с въпроса за замърсяването на въздуха, създавайки система за дифузни емисии, прилагайки дългосрочни мерки за планиране, си сътрудничи с общините и съседните региони ... осъзнахме, че прозрачността е основна ценност".

Клавдия Мария Терзи, министър на околната среда, енергетиката и устойчивото развитие на регион Ломбардия