Столичен град Лалитпур, Непал - BreatheLife2030
Членство в BreatheLife

Lalitpur Metropolitan City, Непал

Обратно към всички членове на мрежата

Древният град на Lalitpur, който е богат на културно наследство, планира да сведе до минимум пътния прах, да увеличи залесяването и зелените площи, да инвестира в подобряването на системата на обществения транспорт, да подкрепи мониторинга на замърсяването на въздуха, да подобри системите за управление на отпадъците и да намали откритото изгаряне - като част от усилията да подобри качеството на въздуха за своите граждани 284,000. Lalitpur е един от двата големи града, които взеха водеща роля в обединяването на общините от долината на Катманду към общата цел за намаляване на замърсяването на въздуха в региона.

Замърсяването на въздуха е общ проблем за всички общини в долината на Катманду. Lalitpur Metropolitan City предприема действия във всички релевантни области, за да постигне нашите колективни цели за качество на въздуха, тъй като разбираме, че независимо от това, колко добра работа правят общините в други сектори, успехът ще бъде ограничен, ако не успеем да подобрим околната среда. ”

Chiribabu Maharjan, кмет на Lalitpur Metropolitan City