Столичен град Катманду, Непал - BreatheLife2030
Членство в BreatheLife

Град Катманду, Непал

Обратно към всички членове на мрежата
Снимка от Катя Донотек

Катманду, столицата на Непал, се фокусира върху подобряване на практиките за управление на отпадъците от нивото на домакинството до общините, подобряване на системите за обществен транспорт и усвояване и екологизиране на градските пространства, като същевременно допринася за усилията на националните правителства за наблюдение на качеството на въздуха и играе водеща роля за обединяване на общините на долината на Катманду да преодолеят замърсяването на въздуха.

Трябва да гледаме на всичко по взаимосвързан начин. Например подобряването на пътищата, които водят само до депата, може да подобри качеството на въздуха тук. Гражданите често прибягват до изгаряне на отпадъци по време на мусоните, когато гражданският персонал не е в състояние да събира отпадъци поради лошото състояние на пътищата. Тази практика е една от основните причини за нарастващото замърсяване на въздуха в Катманду, което представлява заплаха за общественото здраве. Ние се стремим нашите планове и инициативи да отразят тази сложност. "

Bidya Sundar Shakya, кмет на град Катманду