Сити Илоило, Филипини - BreatheLife2030
Членство в BreatheLife

Iloilo City, Филипини

Обратно към всички членове на мрежата

Илойло Сити възприема проактивен подход за опазване на качеството на въздуха, който спечели две награди в 2017 от неправителствената организация Clean Air Philippines, като се съсредоточи върху устойчивия транспорт, подобри практиките за управление на отпадъците, замърсяването на въздуха в домакинствата и повиши обществената осведоменост за въздействията на замърсяването на въздуха и по-чисти варианти.

Докато сме горди, че сме били признати за чисти въздушни шампиони, Iloilo City не почива на лаврите си. Ние сме поели ангажимент да предприемем действия по отношение на качеството на въздуха, за да гарантираме, че растежът, напредъкът и продължаването на урбанизацията и развитието няма да бъдат за сметка на околната среда и общественото здраве. "

Jose S Espinosa III, кмет на град Илойло