Голям Мале, Малдиви - BreatheLife2030
Членство в BreatheLife

Грейт Мале, Малдиви

Обратно към всички членове на мрежата

Мальо, столицата на островната нация на Малдивските острови, е в челните редици на националните действия за бъдещо развитие на емисиите с ниски емисии, което води до съпътстващи ползи за качеството на въздуха, особено в приоритетните области на транспорта, енергийните доставки и управлението на твърдите отпадъци.

Като нация от широко разпространени острови географията ни поставя редица конкретни предизвикателства в области, които имат пряко въздействие както върху изменението на климата, така и върху замърсяването на въздуха - енергоснабдяване, управление на твърдите отпадъци и транспорт. Икономиите от мащаба и чистите предварителни инвестиционни разходи са наслоени срещу нас. Но ние оставаме неуверени и работим за постигането на двойните цели за по-добро качество на въздуха и смекчаване на последиците от изменението на климата, като и двете защитават здравето и околната среда на нашето население, като инвестираме както от националния ни бюджет, така и от международна помощ ".

Г-н Abdullahi Majeed, държавен секретар по околната среда и енергетиката