Gossas, Senegal - BreatheLife2030
Членство в BreatheLife

Госас, Сенегал

Обратно към всички членове на мрежата

Gossas, Сенегал е регион на около 95,000 хора. Министерският съвет на Gossas се застъпва за устойчиво развитие и зелена икономика. Gossas прилага решения като разширена слънчева енергия, подобрено управление на отпадъците и намалено открито изгаряне.

Регионът на Госас се застъпва за екологична икономика с по-малко емисии на парникови газове, като част от осигуряването на устойчиво развитие. От гледна точка на енергетиката ние се съсредоточаваме върху разширяването на използването на слънчева енергия в нашия регион, по-доброто управление на боклука и пожарите и включването на образование за намаляване на замърсяването на въздуха чрез зелен училищен проект. Има съпътстващи ползи от тези действия, които са еднакво важни за жителите на нашия регион, както от социално, така и от икономическо естество.