Колумбия - BreatheLife2030
Членство в BreatheLife

Колумбия

Обратно към всички членове на мрежата
тест

Нов член на страната BreatheLife Колумбия разработва действия за внедряване на нулеви и нискоемисионни превози, енергийна ефективност в промишлеността, укрепване на съществуващите технически и регулаторни инструменти, които закрепват усилията за справяне със замърсяването на въздуха.

"Прилагането на действия за намаляване на замърсяването, опазване на общественото здраве и околната среда изисква координирани усилия сред националните, регионални и местни институции, както и ефективна интеграция на процесите на участие на гражданите".

Мария Клаудия Гарсия Давила, заместник-министър на политиките и нормализирането на околната среда, Министерство на околната среда и устойчивото развитие