Chilamathur Mandal, Андхра Прадеш, Индия - BreatheLife2030
Членство в BreatheLife

Chilamathur Mandal, Андра Прадеш, Индия

Обратно към всички членове на мрежата

Chilamathur mandal, административно подразделение в Индия на над 90 жители на 36,000 в Андра Прадеш, се стреми да надгради успеха на ProtoVillage и да "разшири" своя доказан модел на устойчивост към други общности и села, което включва колективно прилагане на съществуващите технологии и техники които подкрепят устойчивото развитие, включително намаляване на замърсяването на въздуха.

Опитът на ProtoVillage показва стойността на съвместната работа на селата, за да се създаде устойчиво, устойчиво бъдеще, като се използват съществуващите технологии и процеси, както и мисленето по един взаимосвързан начин. Той също така показва, че има търсене на нови подходи, които работят, което е много надежда за мечтата за изграждане на много добри представителни общности в цяла Индия, започвайки от Чиламатур.

G Maruthi, служител по приходите Мандал, Chilamathur Mandal, област Ananthapur, Андра Прадеш, Индия