Chiguayante, Чили - BreatheLife2030
Членство в BreatheLife

Chiguayante, Чили

Обратно към всички членове на мрежата

Чилийското градче Chiguayante е част от Greater Concepción и е дом за жителите на 80,000. Чигуаанте е част от местните усилия за запазване на биологичното разнообразие в природния резерват Нонгюен - уникална екосистема. Тъй като влажните зони на гората са особено уязвими от замърсяването, причинено от замърсяването на въздуха, Chiguayante и неговите съседи са специално посветени на кампанията за по-чист въздух.

Чрез Respira la Vida, Chiguayante ще защитава горите и водните обекти в общината, ще насърчава използването на чиста енергия и ще засили местния мониторинг на замърсителите, за да се бори по-ефективно с тях.

Francisco Araneda, община Chiguayante, отдел "Околна среда"