Кампече, Мексико - BreatheLife2030
Членство в BreatheLife

Кампече, Мексико

Обратно към всички членове на мрежата

Кампече, Мексико провежда план за устойчиво развитие, който включва повече пътища за зелено пространство, велосипеди и пешеходци и дългосрочен план за ефикасен масов транзит. Държавното правителство работи с академичните институции и националното правителство за разработване на инструменти и политики за регулиране и смекчаване на замърсяването на въздуха.

Държавното правителство на Кампече още веднъж ратифицира ангажимента си към околната среда и желанието си да изгради регионални съюзи, които да позволят напредък към модел за устойчиво развитие, да мисли глобално, но да действа на местно равнище.

Roberto Iván Alcalá Ferráez, секретар по околната среда и природните ресурси, Кампече