Град Богор, Индонезия - BreatheLife2030
Членство в BreatheLife

Град Богор, Индонезия

Обратно към всички членове на мрежата

Богор, растящ град с над един милион граждани, има план за действие за чист въздух, който обхваща всички ключови източници на емисии, поставя основите за многосекторни подобрения в цялостното качество на въздуха в градовете и допълва съществуващите нисковъглеродни усилия за развитие на града.

От решаващо значение е да разгледаме въпроси като замърсяването на въздуха и изменението на климата в контекста на развитието на нашия град. Качеството на въздуха в момента е добро, но ние сме решени да го подобрим, дори когато градът ни расте. Планът за действие на Богор за чист въздух допълва актуализацията на нашия средносрочен план за развитие, като предоставя ясна рамка за определяне на целите и мониторинг на показателите, за да насочи по-ефективно политиката и вземането на решения за постигане на тези цели за качеството на въздуха. "

Д-р Bima Arya Sugiarto, кмет на Богор