Баранкила, Колумбия - BreatheLife2030
Членство в BreatheLife

Баранкиля, Колумбия

Обратно към всички членове на мрежата

Баранкиля, бързоразвиващ се град с население над 1.2 милиона жители на тропическия северен край на Колумбия, въвежда мерки срещу замърсяването от промишлеността и управлението на отпадъците, като поставя акцент върху земното планиране за устойчива мобилност и градско озеленяване и селско стопанство, и има ангажимент за разработване на план за управление на качеството на въздуха, който да подкрепи привеждането на качеството на въздуха в съответствие с националните стандарти.

"Баранкиля, който е един от най-бързо развиващите се градове в страната, инвестира много в публичните разходи на глава от населението, за да подобри възможностите за живеене на града, което задължително включва по-добро качество на въздуха, устойчива мобилност, зелени обществени пространства, градоустройство. да инвестират и работят за подобряване на качеството на въздуха чрез съществуващи и нови планове за управление. "

Алехандро Чар Чалюб, кмет на Баранкиля