Azuay, Еквадор - BreatheLife2030
Членство в BreatheLife

Azuay, Еквадор

Обратно към всички членове на мрежата

Намира се в южната планина на Еквадор, красивата планинска област Azuay е дом на 700,000 хора, концентрирани в столицата Куенка. В своята кампания за чист въздух Azuay се фокусира върху устойчивото земеделие и управлението на отпадъците. Стратегията засилва суверенитета по отношение на храните, създава работни места и повторно залесява земя в допълнение към почистването на въздуха.

"С ясни обществени политики ние ще дадем възможност на гражданите да оценят природните ни ресурси и да се стремят да ги запазят. Малките градове и градове в нашата провинция могат да бъдат територии на устойчивото развитие, натискайки на местно ниво по-решителни и смели позиции на национално ниво ,

Вицепрезидент Ма. Сесилия Алварадо, провинциално правителство на Азуей