Долината на Абура - BreatheLife 2030
Членство в BreatheLife

Долината на Абура

Обратно към всички градове

Aburrá Valley се присъединява към глобалната кампания на BreatheLife с фокус върху намаляването на замърсяването на въздуха от частици PM2.5. Общият план на мащабната област включва модернизиране на SITVA - системата за обществен транспорт; разширяване на инфраструктурата за колоездене; и насърчаване на устойчивото производство в промишлеността и селското стопанство. Метрополисът също така укрепва своята мрежа за наблюдение и разузнавателни данни за по-добро проследяване на качеството на въздуха.

Метрополията в долината на Абура признава, че атмосферното замърсяване представлява важен риск за здравето и околната среда. Трябва да предприемем мерки на всички равнища на обществото, за да повишим осведомеността на гражданите и да изпреварим ангажимента си за устойчиво развитие.

Евгенио Прието Сото