Valle de Aburrá - BreatheLife2030
Членство в BreatheLife

Valle de Aburrá

Обратно към всички членове на мрежата

El Valle de Aburrá se une a la campaña BreatheLife global con un enfoque en la reducción de la contaminación atmosférica de partículas PM2.5, con un plan integral que incluye la actualización de SITVA, el sistema de transporte público; la expansión de la infraestructura de la bicicleta; y la promoción de la producción sostenible en las industrias y la agricultura. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá también está fortaleciendo su red de vigilancia e inteligencia de datos para una mejor calidad del aire.

“El Área Metropolitana del Valle de Aburrá reconoce que la contaminación atmosférica constituye un riesgo importante para la salud y el medio ambiente. Hay que tomar medidas en todos los niveles de la sociedad para sensibilizar a los ciudadanos y avanzar en nuestro compromiso con el desarrollo sostenible”

Eugenio Prieto Soto, Director Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Valle de Aburrá - BreatheLife2030
Членство в BreatheLife

Долината на Абура

Обратно към всички членове на мрежата

Aburrá Valley се присъединява към глобалната кампания на BreatheLife с фокус върху намаляването на замърсяването на въздуха от частици PM2.5. Общият план на мащабната област включва модернизиране на SITVA - системата за обществен транспорт; разширяване на инфраструктурата за колоездене; и насърчаване на устойчивото производство в промишлеността и селското стопанство. Метрополисът също така укрепва своята мрежа за наблюдение и разузнавателни данни за по-добро проследяване на качеството на въздуха.

Метрополията в долината на Абура признава, че атмосферното замърсяване представлява важен риск за здравето и околната среда. Трябва да предприемем мерки на всички равнища на обществото, за да повишим осведомеността на гражданите и да изпреварим ангажимента си за устойчиво развитие.

Евгенио Прието Сото