Чистият въздух има значение за мен - BreatheLife2030

Чистият въздух има значение за мен

Въздушното замърсяване в нашите градове и домовете ни убива 7 милиона души всяка година и ускорява изменението на климата. Кликнете по-долу, за да покажете подкрепата си за глобалната кампания #Breathelife, за да намалите замърсяването на въздуха, да подобрите здравето и да запазите климата си. Приемете действие и получавате актуализации.

Да, аз се ангажирам да намаля замърсяването на въздуха в моя дом и град за планове за замърсяване, подкрепящи резултатите от Срещата на ООН за замърсяването на околната среда през декември 2017. Моля, изпратете ми информация за действията, които мога да предприема със семейството и общността си. Действай сега
Да, аз съм здравен специалист, който подкрепя Пътна карта на Световната здравна организация за замърсяването на въздуха като информирам пациентите си за здравните рискове и за намаляването на замърсяването на въздуха и емисиите на климата в собствената си общност и практика. Действай сега
Да, аз съм град / регионален / национален лидер - моля, изпратете ми информация за това как да се присъедините към кампанията BreatheLife Cities. Станете град BreatheLife