स्वच्छ हवाको लागि एक वैश्विक अभियान

तपाईंको शहरमा हावा कसरी प्रभाव पार्छ पत्ता लगाउनुहोस्

एयर पोलियन र स्वास्थ्य सहयोग

प्रतिबद्धता

स्वास्थ्यको लागि हावा सफा गर्नुहोस्

अब अधिनियम

शहरहरू, क्षेत्रहरू, देशहरू

सामेल

ब्लीले लाइभ नेटवर्क

दर्ता गर्नुहोस्

सामुदायिक सदस्यहरू

सिक्न

वायु प्रदूषणले तपाईंको शरीरलाई कसरी असर गर्छ

स्केचको साथ सिर्जना गरियो।
कारवाही गर्नु

साँस्कृतिक जीवनले हाम्रो स्वास्थ्य र जलवायुमा वायु प्रदूषणको प्रभावलाई कम गर्न समुदायलाई गति दिलाउँछ।

हाम्रो बढ्दै नेटवर्क 53 शहरहरू, क्षेत्रहरू र देशहरू समावेश छन्; 146 मिलियन नागरिकमाथि पुग्यो।

हामीलाई सामेल

हालै साँच्चै जीवन कथाहरू

शेयर भिडियो: