Цэвэр агаарт зориулсан дэлхий нийтийн кампанит ажил

Таны хотод байгаа агаар танд хэрхэн нөлөөлж байгааг олж мэдээрэй

Арга хэмжээ авах

Амьсгалах Амьдрах орчныг эрүүл мэнд, цаг агаарын нөхцөлд агаарын бохирдлын нөлөөг бууруулахын тулд олон нийтийг идэвхижүүлдэг.

Бид өсч байна сүлжээ 42 хотууд, бүс нутаг, улс орнууд; 94 сая гаруй иргэдэд хүрч байна.

Бидэнтэй нэгд

Саяхан Амьдрах Амьдралын түүхүүд

VIDEO SHARE: