The Breathelife Network

43

ສະມາຊິກ

173

ການກະທໍາທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ

97 ລ້ານ

ພົນລະເມືອງມີຜົນກະທົບ

MISSION AIR CLEAN ຂອງພວກເຮົາ

ເຄືອຂ່າຍ BreatheLife, ເມືອງ, ພູມິພາກແລະປະເທດຕ່າງໆໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສະແດງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງພວກເຂົາທີ່ຈະນໍາຄຸນນະພາບອາກາດໄປສູ່ລະດັບຄວາມປອດໄພໂດຍ 2030 ແລະຮ່ວມມືໃນການແກ້ໄຂທາງອາກາດທີ່ສະອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບໄວຂຶ້ນ.


ນໍາພາເມືອງຫຼືພາກພື້ນຂອງທ່ານໄປສູ່ອາກາດທີ່ສະອາດ.

ເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍ BreatheLife

Latest BreatheLife Members

ການປັບປຸງຈາກທົ່ວເຄືອຂ່າຍ
Incheon, ເກົາຫລີໃຕ້ ບົດລາຍງານພິເສດຂອງ IPCC: ຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດສະພາບອາກາດທີ່ມີອາຍຸສັ້ນທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍສະພາບອາກາດ 1.5 ° C ຕຸ​ລາ 9​, 2018
Nairobi, Kenya ການສັງເກດການມົນລະພິດທົ່ວໂລກໃຫມ່ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບຂອງມົນລະພິດ ຕຸ​ລາ 7​, 2018
ລອນດອນ, ອັງກິດ ການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາມາດປ້ອງກັນການເສຍຊີວິດຫນຶ່ງລ້ານຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະມົງ ຕຸ​ລາ 2​, 2018
Santiago de Cali, ໂຄອົມເບຍ Santiago de Cali ເຂົ້າຮ່ວມແຄມເປນ BreatheLife ກັນຍາ 30, 2018
ໂບໂກຕາ, ໂຄລໍາເບຍ ໃນBogotá, ຜູ້ປະກອບການໄວຫນຸ່ມນໍາພາໃນການສົ່ງເສີມຊີວິດແບບຍືນຍົງ ກັນຍາ 27, 2018
ລອນດອນ, ອັງກິດ ແຜ່ນຈາລຶກທີ່ມີສີຂຽວສາມາດສົ່ງເສີມການເຄື່ອນຍ້າຍໄປສູ່ລົດທີ່ສະອາດ ກັນຍາ 26, 2018
Nairobi, Kenya ໂລກລົດຟຣີວັນທີ່ 22 ເດືອນກັນຍາເປັນໂອກາດທີ່ດີທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດ ກັນຍາ 22, 2018
Luxembourg ມົນລະພິດທາງອາກາດຍັງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນເອີຣົບ: ຜູ້ກວດສອບ ກັນຍາ 21, 2018
ປາຣີ, ປະເທດຝຣັ່ງ ຕົວແທນຂອງປາຣີແລະເບຣູມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຈໍາປີໃນວັນແຫ່ງຄວາມສະບາຍຂອງຊາວຍຸໂລບ ກັນຍາ 20, 2018
San Francisco, ສະຫະລັດອະເມລິກາ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ອາກາດແລະຄວາມສະອາດໃນການປະຊຸມສຸດຍອດສະພາບອາກາດໂລກ ກັນຍາ 17, 2018

ຄົ້ນຫາເຄືອຂ່າຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພວກເຮົາ

ຂອງຕົວເມືອງ, ພາກພື້ນ & ປະເທດ
Take Action

ທ່ານກໍາລັງກິນເມືອງຫຼືພາກພື້ນຂອງທ່ານໃນການເດີນທາງໄປສູ່ອາກາດທີ່ສະອາດ?

ຂ້າພະເຈົ້າເປັນ
ຂ້ອຍ​ຢາກ​ຈະ

ເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍ BreatheLife

ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ