About / About The Campaign

ພວກເຮົາແມ່ນການໂຄສະນາໂລກ

A Global Campaign

ລົມຫາຍໃຈ

BreatheLife ແມ່ນການໂຄສະນາຮ່ວມກັນໂດຍອົງການສຸຂະພາບໂລກ (WHO), ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມແລະສະພາບອາກາດແລະຄວາມສະອາດທາງອາກາດ (CCAC) ເພື່ອກະຕຸ້ນເມືອງແລະບຸກຄົນເພື່ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບແລະດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາຈາກຜົນກະທົບຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ.
ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດ​ຫຍັງ

ວິທີທີ່ພວກເຮົາສ້າງການປ່ຽນແປງ

ກຸ່ມ ສ້າງດ້ວຍ Sketch.
ເຊື່ອມຕໍ່ຕົວເມືອງ ໃຫ້ເວທີສໍາລັບຕົວເມືອງເພື່ອແບ່ງປັນການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດແລະສະແດງຄວາມກ້າວຫນ້າໃນການເດີນທາງຂອງພວກເຂົາເພື່ອຕອບສະຫນອງເປົ້າຫມາຍທີ່ມີຄຸນນະພາບທາງອາກາດຂອງ WHO ໂດຍ 2030
ກຸ່ມ ສ້າງດ້ວຍ Sketch.
ເພີ່ມການຕິດຕາມ ເຮັດວຽກກັບເທດສະບານເພື່ອຂະຫຍາຍຄວາມພະຍາຍາມຕິດຕາມກວດກາທີ່ສາມາດໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ແລະສ້າງຄວາມສະດວກໃນການພັດທະນາຕົວເມືອງທີ່ຍືນຍົງ
_1 ສ້າງດ້ວຍ Sketch.
ເລັ່ງການແກ້ໄຂ ສ້າງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການແກ້ໄຂໃຫມ່ທີ່ເຮັດວຽກແລະສະຫນັບສະຫນູນບັນດາເທສະບານໃນການປະຕິບັດປະສິດຕິຜົນໃນຕົວເມືອງຂອງຕົວເອງ
icon-empowerindividuals ສ້າງດ້ວຍ Sketch.
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບຸກຄົນ ການສຶກສາໃຫ້ປະຊາຊົນກ່ຽວກັບຄວາມອຶດຫິວຂອງອາກາດທີ່ເກີດຂື້ນໃນສຸຂະພາບຂອງພວກເຮົາແລະສະພາບອາກາດຂອງພວກເຮົາແລະສະຫນອງວິທີທີ່ມີຄວາມຫມາຍທີ່ຈະປະຕິບັດທັງໃນທ້ອງຖິ່ນແລະທົ່ວໂລກ.
ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ໃຜ

ໂດຍອົງການ WHO, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມແລະອົງການ CCAC, BreatheLife ນໍາເອົາຄວາມຊ່ຽວຊານແລະຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ສາມາດແກ້ໄຂຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະສຸຂະພາບຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດ.

ຂະບວນການ BreatheLife ປະກອບມີຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດດ້ວຍການແນະນໍາກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການແກ້ໄຂມົນລະພິດທາງອາກາດໃນການສະຫນັບສະຫນູນເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາໂລກ

ອົງການສຸຂະພາບໂລກເປັນອົງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດທີ່ສຸມໃສ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ. ມັນໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໃນໂລກທີ່ມີສຸຂະພາບທີ່ດີກວ່າເກົ່າ, ເກືອບ 70 ປີ. ອົງການຈັດຕັ້ງຢູ່ໃນຫຼາຍກວ່າ 9 ປະເທດ, ອົງການດັ່ງກ່າວເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານແລະຄູ່ຮ່ວມງານທຸກປະເພດເພື່ອພັດທະນາໂຄງການແລະຮັບປະກັນການຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ WHO
ກຸ່ມ ສ້າງດ້ວຍ Sketch.

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ, ມັນລວມເຖິງລັດຖະບານ, ສັງຄົມພົນລະເຮືອນແລະພາກເອກະຊົນເພື່ອປັບປຸງການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດໃນໄລຍະສັ້ນແລະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງມົນລະພິດໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ.

ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ CCAC
ເງິນທຶນຂອງພວກເຮົາ

ເງິນທຶນຮຸ້ນສໍາລັບການໂຄສະນາ BreatheLife ໄດ້ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ:

ໄດ້ຮັບໃນການສໍາພັດ

ຄໍາຖາມເພີ່ມເຕີມ? ເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາແລະເຮັດໃຫ້ມີການລວບລວມຕົວເມືອງຮ່ວມກັນ.

ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ