ການໂຄສະນາໂລກສໍາລັບອາກາດທີ່ສະອາດ

ຄົ້ນພົບວ່າອາກາດໃນເມືອງຂອງທ່ານມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ທ່ານ

Take Action

BreatheLife mobilizes ຊຸມຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງມົນລະພິດອາກາດໃນສຸຂະພາບແລະສະພາບອາກາດຂອງພວກເຮົາ.

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພວກເຮົາ ເຄືອຂ່າຍ ປະກອບມີຕົວເມືອງ, ເຂດແລະບັນດາປະເທດທີ່ມີ 42; ບັນລຸຫຼາຍກວ່າ 94 ລ້ານພົນລະເມືອງ.

ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ນໍາ​ພວກ​ເຮົາ

Recent BreatheLife stories

ແບ່ງປັນ VIDEO: